Ависта ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА landscaping.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „АВИСТА” АД безплатни информационни услуги и ресурси посредством правния портален уебсайт landscaping.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между “АВИСТА” АД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.landscaping.bg безплатни информационни услуги и ресурси.

 1. ДЕФИНИЦИИ
 2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 3. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 4. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
 6. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВИСТА
 9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 10. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 11. ПРАВА НА АВИСТА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
 12. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
 15. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Прегледайте цялото съдържание на документа в PDF.